Najava gostujuće izložbe od 24. maja do 31. jula

Na konferenciji za medije u sredu, 22. maja 2013. godine, sa početkom u 13 sati, u Vladi Vojvodine (pres sala u suterenu zgrade) održaće se predstavlјanje izložbe „Od Merne ikone do Strašnog suda” iz muzeja „Dom ikona i slikarastva S. P. Rjabušinski” iz Moskve.

Na konferenciji će govoriti:

  • Slaviša Grujić, sekretar za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine
  • Branimir Mašulović, direktor Gradskog muzeja Sombor
  • Olga S. Nikolјskaja (Никольская), autor izložbe i glavni kustos Muzeja „Dom ikona i slikarstva S. P. Rjabušinski”
  • Dragica Jovanović, u svojstvu prevodioca sa ruskog jezika

Izložba „Od Merne ikone do Strašnog suda” (Ikona u životu pravoslavnog čoveka)

„Ikona u životu pravoslavnog čoveka” je tema koja se pojavlјuje kao jedna od vodećih u koncepciji Muzeja „Dom ikona i slikarstva S. P. Rjabušinski” od momenta njegovog osnivanja 2009. godine. Svoju razgranatu i raznovrsnu delatnost Muzej usmerava na to da otkrije jedinstven i neponovlјiv svet ruskog ikonopisa svakom posetiocu, približi nacionalno—kulturno dobro kao što je ikona, svima koje zanima staroruska umetnost, nezavisno od stepena obrazovanja i verske pripadnosti. Trudi se da pokaže nagomilanu, kroz mnogovekovnu istoriju hrišćanstva, tradiciju poštovanja ikone od Kijevske Rusije i njeno značenje u pravoslavnoj kulturi. Izložba je posvećena ogromnoj ulozi koju je imao sveti lik u životu svakog čoveka i društva u celini.

Izvod teksta iz kataloga

Izložba „Od Merne ikone do Strašnog suda” sadrži 70 ikona, nastalih u periodu od XVI do početka XX veka i one predstavlјaju svojevrsni omaž lјudskom živlјenju, od rođenja do smrti.

Izložba ima nekoliko segmenata posvećenih najvažnijim životnim dešavanjima, počevši od rođenja — krštenja, čija se ikona zvala „merna” posvećena svetitelјu čije ime je dete dobijalo, a kao mera ikona je imala veličinu detetovih mera ramena (dužinu i širinu). Porodični život takođe ima svoje predstavnike u ikonama Gospoda Svedržitelјa, Bogorodice itd. Čuvarice braka, čoveka tokom njegovog života, od bolesti, zemlјoradnje, prilikom smrti, samo su učesnice segmenata života koji imaju svoje ikone. Isto tako, određene lјudske delatnosti, poput putovanja, nemaju samo pojedinačne ikone, već čitave ikonostase (normalno u jednoj „dasci”) koje su nošene sa sobom da čuvaju putnika i omoguće njegov svakodnevni susret sa verom i Bogom.

Izložbu podržali: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Sekretarijat za kulturu i javno informisanje Autonomne Pokrajine Vojvodine, Grad Sombor i Moskovska banka Beograd.

Izvor: Gradski muzej Sombor