Održana Skupština CSŽ Sombor

By Julijana Čatalinac

U Somboru je u petak, 09.09.2016. u Domu penzionera Sombor, održana sednica redovne godišnje Skupštine Centra za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Sombor.

Usvojeni su Godišnji račun za 2015. godinu, kao i izveštaji i planovi potrebni za rad Centra. Stav prisutnih na sednici Skupštine je da je Centar domaćinski poslovao, uvažavajući pri tom, odredbe Statuta i potrebe članstva.

Misija Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor je socijalni pristup invalidnosti, zalaganje na ostvarivanju ljudskih prava i potencijala osoba sa invaliditetom, promovisanju filozofije samostalnog života osoba sa invaliditetom, kao i unapređenju Usluge personalne asistencije za osobe sa invaliditetomi u Somboru putem javne nabavke.

Centar okuplja osobe sa različitim vrstama telesnog invaliditeta motivisanih oko ostvarivanja ovih ideja.

Izvor: Centar za samostalni život OSI