Okrugli sto o jeziku invalidnosti

By Julijana Čatalinac

U okviru svojih programskih aktivnosti za 2016. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, bio je organizator Okruglog stola na temu: “Da li tolerišemo jezik invalidnosti?!“, održanog u sredu, 21.09.2016. u Domu penzionera Sombor, u Somboru.

Voditeljica i autorka prezentacije na Okruglom stolu, bila je psihološkinja Jadranka Radojčić.

Učesnici su imali aktivan, sadržajan pogled o važnosti učešća osoba sa invaliditetom u svim segmentima društva i njihove potpune uključenosti jer će veća vidljivost doprineti potpunijoj promociji i osnaživanju osoba sa invaliditetom.

Uvažavanjem i upotrebom jezika invalidnosti podiže se svest kod građana i samih OSI o neophodnosti pristupa socijalnom modelu invalidnosti i sprečavanju predrasuda prema OSI, njihovim osnaživanju i otvaranjeu prema lokalnoj sredini i većoj uključenosti.

Uz članove Centra sa područja Zapadnobačkog okruga i njihove personalne asistente, tribini su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija, SOŠO ‘’Vuk Karadžić“ sa domom i LS Sombora.

Aktivnost je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Izvor: Centar za samostalni život OSI