U Galeriji „Milan Konjović“ otvorena je tematska izložba pod nazivom „Ljudi nepresušno vrelo inspiracije“

Tematska izložba pod nazivom LJUDI, NEPRESUŠNO VRELO INSPIRACIJE otvorena je u četvrtak 18.02.2021. u 17 časova, u Galeriji „Milan Konjović“.

Osim tema pejzaža, salaša i mrtvih priroda slikanje ljudi i ljudske figure bila su stalno prisutna tema u dugogodišnjem umetničkom radu Milana Konjovića i čine okosnicu u prebogatom stvaralačkom opusu umetnika.

Neiscrpno vrelo inspiracije i pokretačku energiju Milan Konjović je pronalazio u snažnoj interakciji sa prirodom, u bliskom okruženju i u ljubavi prema čoveku. U svom dugogodišnjem životu i umetničkom radu upoznao je mnogo ljudi iz različitih sfera društvenog života sa kojima se družio i razgovarao. Mnogi od tih ljudi su svojim neobičnim životnim događajima i autentičnom pojavom plenili pažnju i podsticali umetnika da ih prenese u sopstveni likovni svet slike.

Izvor: Galerija „Milan Konjović”