Promocija projekta „Vatra, kamen, zemlja”

Promocija projekta „Vatra, kamen, zemlja — rekonstrukcija procesa izrade predmeta i kalupa iz bronzanog doba” održava se u subotu, 5. juna 2021. godine, od 10 časova, u dvorištu Gradskog muzeja Sombor. Otvaranje izložbe je u 12 časova. Izložba će biti otvorena od 5. do 30. juna 2021. godine.

Projekat „Vatra, kamen, zemlja — rekonstrukcija procesa izrade predmeta i kalupa iz bronzanog doba” je zasnovan na interdisciplinarnoj saradnji arheologa, zanatlija/vajara, livaca, konzervatora i etnologa te predstavlja sintezu znanja kako bi se što bolje razumeo fenomen metalurgije iz ugla arheologije.

Rukovodilac projekta je Anđelka Putica, viši kustos Gradskog muzeja Sombor. Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije za 2020. godinu.

Izlivanje mača

Tehnologije livenja varirale su u zavisnosti od fizičkih svojstava predmeta (oblika, veličine) i njegove upotrebe. Zbog toga je izvedeno eksperimentalno odlivanje predmeta u kalupima od tri različite vrste materijala (glina, kamen, pesak).

Prikaz veštine izlivanja, uz njegovu interpretaciju, dokumentovanje i prezentaciju odgovoriće na pitanja sa kojima se muzealci u kontaktu sa publikom neretko susreću:

  • Ko je izradio predmete koji su pronađeni?
  • Koje su materijale koristili ljudi bronzanog doba?

Pored ovih, odgovoriće na pitanja za koja su i sami zainteresovani:

  • Kako i gde je nabavljana sirovina za proizvodnju?
  • Koje su tehnike izrade koristili?
  • Kako su međusobno komunicirali, prenosili tehnološka znanja i kako i gde su trgovali sirovinama i gotovim predmetima?
  • Zašto su ljudi vrednovali određene materijale i proizvode više od drugih?

Mač

Rekonstrukcija procesa proizvodnje sekire i mača iz bronzanog doba otkriva nam doprinose koje je ovaj vid zanatstva imao za razvoj ovih proizvoda i tehnike njihove proizvodnje kroz koje su se održavale, menjale i prenosile, tada regionalno specifične kulture.

Izvor: Gradski muzej Sombor