5. maj, Evropski dan samostalnog života OSI

By Julijana Čatalinac

Evropski dan samostalnog života je Evropska mreža za samostalni život ustanovila 2014. i za taj dan je određen 5. maj. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije kao članica Evropske mreže sa svojim lokalnim centrima svake godine se uključivao u obeležavanje ovog datuma.

Ove godine, u jeku trajanja korona virusa, tema obeležavanja je bila Naše priče u prošloj godini – KOVID i mobilnost osoba sa invaliditetom.

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije je priredio prigodnu online brošuru na ovu temu koja je distribuirana lokalnim organizacijama Centra, tako da je i u Somboru podeljena online ova mala brošura, u kojoj su objavljene priče dve Somborke, Vere Graovac i Julijane Čatalinac.

file:///D:/Moja%20dokumenta/CS%C5%BD%20Sombor%202021.%20godine/Programske%20aktivnosti%20za%202021/5.%20maj/ja/strana16.pdf

http://file:///D:/Moja%20dokumenta/CS%C5%BD%20Sombor%202021.%20godine/Programske%20aktivnosti%20za%202021/5.%20maj/ja/202105040824230.Dan_samostalnog_zivota-mobilnost_i_KOVID_u_Srbiji%20na%20srpskom.PDF

Izvor: Centar za samostalni život OSI