Уручени сертификати

By Julijana Čatalinac

У завршном делу Пројекта ‘’Развијање компетенција стручних сарадника за обављање послова персоналне асистенције“, Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Сомбор, уприличио је 30.06.2017. пригодну свечаности на којој су персоналним асистентима уручени Сертификати о завршеној обуци по акредитованом програму Републичког завода за социјалну заштиту који издаје Сертификате о лиценцираним ПА којим се потврђује њихова квалификованост за обављање послова персоналног асистента.

Закон о социјалној заштити и подзаконска акта налажу да услугу треба да пружају лица која су прошла обуку и стекла знања неопходна за посао персоналног асистента. Обзиром да град Сомбор услугу персоналне асистенције финансира из средстава локалног буџета, стицање сертификата ПА значајно из угла поштовања процедура и задовољавања свих прописаних стандарда за увођење Услуге персоналне асистенције као нове услуге у систем социјалне заштите на локалном нивоу. Ово ће истовремено значити и пружаоцима услуга који су 2015. добили Лиценцу за пружање услуге персоналне асистенције.

Овоме је претходила професионална селекција и психолошка процена кандидата на радно место ПА од стране НСЗ Сомбор, као и обука спроводена по акредитованом програму Центра за самостални живот ОСИ Србије, а по завршеној обуци и полагање испитног теста за звање персоналног асистента.

Програм је акредитован код Републичког завода за социјалну заштиту и једини је ове врсте у Србији.

Едуковање незапослених лица за квалитетно обављање послова персоналног асистента, у складу је са прописаним Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите.

Свечаном уручењу сертификата персоналним асистентима, присуствовали су представници локалне самоуправе Сомбор и НСЗ Сомбор.

Сертификате су персоналним асистентима уручиле Снежана Улемек, начелник и Марија Јерковић, помоћник начелника Одељења за друштвене делатности Градске управе Града Сомбора.

IMG_20170630_125305
IMG_20170630_125330
IMG_20170630_125350
IMG_20170630_125419
IMG_20170630_125448
IMG_20170630_125449
IMG_20170630_125503
IMG_20170630_125530
IMG_20170630_125547
IMG_20170630_125603
IMG_20170630_125620
IMG_20170630_125649
IMG_20170630_125704
IMG_20170630_125729

Izvor: Centar za samostalni život OSI