Održana sednica Izvršnog odbora CSŽ OSI Sombor

By Julijana Čatalinac

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, održao je 06.12.2017. godine, sednicu Izvršnog odbora Centra. Tom prilikom su usvojeni zapisnik sa prethodne sednice IO, akta o procedurama za pružanje usluge personalne asistencije, odluke o ceni goriva i odluke donate telefonskim konsultacijama. Takođe, razmatrano je o aktivnostima Centra u proteklom periodu.

Izvor: Centar za samostalni život OSI