Skupština

By Julijana Čatalinac

U Somboru je u petak, 15.06.2018. u Domu penzionera Sombor, održana sednica redovne godišnje Skupštine Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor.

Izvor: Centar za samostalni život OSI