Okrugli sto o personalnoj asistenciji

By Julijana Čatalinac

U utorak, 23. oktobra u prostorijama Gerentološkog centra u Somboru održan je okrugli sto, još jedan u nizu uspešno organizovanih događaja u organizaciji Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor.

Tema okruglog stola bila je „Promocija personalne asistencije kao podsticaj OSI na aktivizam i borbu za kvalitetniji život“, a voditeljica istog bila je psiholog, Jadranka Radojčić. Nakon uvodnog izlaganja, razvila se diskusija među prisutnima, a sve u cilju postavljanja ciljeva koji bi unapredili položaj personalnih asistenata u našem gradu s jedne, kao i osoba sa invaliditetom s druge strane.

Zaključeno je da je trenutni položaj personalnih asistenata nedovoljno adekvatan, te da se u narednom periodu mora raditi na poboljšanju položaja ovih osoba u svakom smislu. Takođe, govorilo se o položaju osoba sa invaliditetom, a ustanovilo se da svi zajedno moramo da radimo na većoj inkluzivnosti ovih osoba.

Bilo je prisutno oko 20 lica, osoba sa invaliditetom članova nekoliko udruženja OSI u opštini Sombor, personalnih asistenata i članova porodica, stručnjaka iz ustanova koje rade sa osobama sa invaliditetom NSZ, Doma zdravlja „ Dr Đorđe Lazić“, ŠOSO „ Vuk Karadžić“, kao i STV K54.

Izvor: Zoran Kovačić, defektolog

Izvor: Centar za samostalni život OSI