Održana tribina povodom obeležavanja Dana samostalnog života

By Julijana Čatalinac

U Somboru je 8. maja 2019. održana tribina povodom obeležavanja Dana

samostalnog života u prostorijama Gerontološkog centra Sombor.

Evropski dan samostalnog života je Evropska mreža za samostalni život ustanovila

2014. i za taj dan je određen 5. maj. Centar za samostalni život osoba sa

invaliditetom Srbije kao članica Evropske mreže sa svojim lokalnim Centrima

svake godine se uključivao u obeležavanje ovog datuma.

Ove godine tema obeležavanja se odnosila na član 29. Konvencije UN o pravima

osoba sa invaliditetom koji se tiče Promocije političkog učešća i prava glasa za sve.

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije je štampao prigodnu

brošuru koja je distribuirana lokalnim organizacijama Centra, tako da je i u

Somboru na tribini podeljena brošura svim učesnicima.

Na tribini je učestvovalo 24 osobe, sa i bez invaliditeta, i vodila se otvorena i

konstruktivna diskusija na temu prava na političko učešće i izražavanje slobodne

biračke volje. Tribinu je vodila potpredsednica Centra Srbije, Mimica Živadinović,

tribinu su zabeležile tri medijske kuće, a pored osoba sa invaliditetom i njihovih

personalnih asistenata, učestvovali su i predstavnici opštinskih službi i drugi

saradnici Centra.

Osobe sa invaliditetom su navodile svoja iskustva u pristupu biračkom mestu u

proteklim izborima i razgovaralo se o značaju da se izrazi sopstvena biračka volja i

dužnost, kao i zašto je važno da se osobe sa invaliditetom politički angažuju, budući

da se politika ne odnosi samo na stranačku/političku pripadnost, nego se odnosi na

svakodnevni život svakog građanina, pa tako i osobe sa invaliditetom.

59622931_2096551653979075_4978963592624734208_n
59685316_1154374954731216_4166132244353646592_n
59712013_828301404221190_4942503847177224192_n
59791047_1366202600200237_860917471404621824_n
59834120_2368891000021743_3693733352721874944_n
59866280_353696948603260_2363511526507151360_n
59885231_401816123988783_7503313286360727552_n
59934201_2055098898119694_1999886654491328512_n
59985585_431743100719028_2794102038248554496_n
59998706_1300338123457841_9105285690622476288_n
60000459_2383854938342323_6430826692322787328_n
60027944_2305856316102819_2221524576330842112_n
60270366_757415307993138_4384770874566246400_n
60274686_1687479778062084_4574398048666386432_n

Izvor: Centar za samostalni život OSI