MOGUĆNOSTI OSI I KAKO IH USMERITI ZA KVALITETNIJI ŽIVOT

By Julijana Čatalinac

Dana 27.11.2019.g. u organizaciji Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom održan je okrugli sto „ Mogućnosti OSI i kako ih usmeriti za kvalitetniji život“ u prostoru Gerontološkog centra Sombor.

Okruglom stolu su prisustvovali članovi više udruženja koja okupljaju i zastupaju osobe sa invaliditetom u somborskoj opštini, a nisu se odazvali predstavnici većine pozvanih institucija našeg grada.

Ciljevi okruglog stola bili su promovisanje usluge personalne asistencije i podizanje svesti pripadnika lokalne zajednice i građana o značaju ove usluge za naše sugrađane i njihove porodice , kojima je ona potrebna, kao i za podsticaj samim osobama sa invaliditetom na aktivizam i borbu za kvalitetniji život.

U uvodnoj reči prisutnima je predstavljena organizacija Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije sa sedištem u Beogradu, koja postoji od 1996.g. i okuplja mrežu od 10 lokalnih organizacija u našoj zemlji, čija je podružnica i članica i somborska organizacija. Sve ove vrlo aktivne organizacije u našoj zemlji okupljaju osobe sa različitim vrstama prvenstveno telesnog invaliditeta koje povezuju zajedničke potrebe i interesi. Njihov rad zasnovan je na vrednostima i načelima punog, ravnopravnog i samostalnog života osoba sa invaliditetom i posvećene su stvaranju uslova za njihovu primenu u Srbiji.

Puno pažnje u diskusiji bilo je usmereno ne samo na objašnjenje specifičnosti ove usluge u sistemu socijalne zaštite, već i na realnu analizu potreba i uslova za razvoj personalne asistencije u Somboru, jer je nesporno da postoji potreba da se veći broj personalnih asistenata od postojećeg u aktivnostima i potrebama koje su osobama sa invaliditetom neophodne i ne mogu ih same obavljati.

Okruglim stolom pokriveno je više komplementarnih sadržaja od značaja za ovu temu, kao na primer zakonska regulativa koja se odnosi na ovu oblast, unapređenje mogućnosti OSI u raznim aspektima života -porodici, socijalnoj sredini , obrazovanju, tržištu rada, medijskom predstavljanju OSI, radu udruženja OSI.

Diskusija je bila vrlo produktivna i konstruktivna, zasnovana na dobrom poznavanju stanja i dobrim kritičkim i samokritičkim uvidima samih članova okupljenih udruženja. Pored očekivanja od zajednice na unapređenju stanja i uslova za ovu poebno socijalno osetljivu grupu, istakli su potrebu i očekivanja realno aktivnijeg i povezanijeg odnosa samih osoba sa invaliditetom i udruženja koja ih zastupaju.

Isticani su i veoma pozitivni primeri dobrih praksi, koje postoje u raznim manjim i većim sredinama u Srbiji, a koji bi takođe doprineli da se značajno unaprede uslovi za poboljšanje uslova za život osoba sa invaliditetom u opštini Sombor. Kao i ranije, jedan od osnovnih uslova za ostvarenje ovog cilja su pre svega arhitektonske barijere u gradu odnosno nemogućnost pristupa institucijama, koje u velikoj većini nisu ispoštovale zakonski okvir za obavezujućim standardima za fizičku pristupačnost prostora ili su to uradile na neadekvatan način.

Ostaje značajan broj potreba ove grupacije za bolji i kvalitetniji život u našem gradu, za slobodno i bezbedno samostalno kretanje pre svega, ali i za širenje i stvaranje i drugih nedostajućih usluga , servisa i službi.

Okrugli sto je približio međusobne potrebe različitih udruženja OSI u našem gradu i povezao ih u iskazivanju svojih potreba.

Voditeljica okruglog stola bila je psihološkinja Jadranka Radojčić.

Izvor: Centar za samostalni život OSI