Najava gostujuće izložbe o 200 godina vladavine Avara

Somborskoj publici prezentovaće se arheološko nasleđe koje je otkriveno na lokalitetu Perlek, lokalitetu Čik u Bačkom Petrovom Selu i lokalitetu Pionirska ulica u Bečeju. Muzejska građa sa ova tri lokaliteta bila je samo 2016. godine izlagana u Bečeju u okviru izložbe „Tragom konjanika ratnika — 200 godina vladavine Avara”, autorke pok. Branislave Mikić Antonić.

U Gradskom muzeju Sombor posetioci će od 5. marta imati priliku da vide prilagođenu, odnosno redefinisanu izložbu sa oko 200 predmeta. Izložbu će otvoriti dr Ivan Bugarski, viši naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu.

Dvodelna kopča na šarnir sa ovalnom pređicom, druga polovina VII i VIII vek

Reč više o izložbi

U Bačkom Petrovom Selu pronađen je 121 grob iz perioda Prvog avarskog kaganata, na Perleku dvadesetak grobova Drugog avarskog kaganata, dok je u Pionirskoj ulici pronađeno 50 grobova iz oba perioda. Na izložbi će biti predstavljeni i interpretirani običaji sahranjivanja pokojnika sa ličnim predmetima, bilo da su u pitanju muškarci ili žene. Materijal sa arheoloških iskopavanja, koja su vođena od 1968. do 2016. godine na ovim lokalitetima, publikovan je i obrađen kroz više publikacija i monografskih izdanja:

  • Ivan Bugarski „Nekropole iz doba antike i ranog srednjeg veka, na lokalitetu Čik”, Beograd 2009.
  • Branislava Mikić Antonić „Nekropola iz perioda avarske dominacije, lokalitet Pionirska ulica u Bečeju”, Bečej 2012.
  • Branislava Mikić Antonić „Tragom konjanika ratnika — 200 godina vladavine Avara”, Bečej 2016. (katalog izložbe)

Branislava Mikić Antonić na arheološkom iskopavanju na lokalitetu Perlek

Domaćini izložbe u Gradskom muzeju Sombor su Viktorija Uzelac i Anđelka Putica, arheolozi Gradskog muzeja. Izložba će biti otvorena od 5. marta do 5. aprila 2020. godine.

Izvor: Gradski muzej Sombor